Keresés
Autógumi webáruház

Napelemes rendszer

Hasznos információk

Hasznos információk

Point-s KÁTYÚGARANCIA

Michelin e Primacy

Eredetiség vizsgálat

Eredetiség vizsgálat
Az eredetiség vizsgálat ára fix hatósági ár, tehát mindegy, hogy melyik műszaki vizsga állomás végzi el, mindenhol azonos összeget kell fizetni érte a jármű típusától függően

Az eredetiség vizsgálat ára fix hatósági ár, tehát mindegy, hogy melyik műszaki vizsga állomás végzi el, mindenhol azonos összeget kell fizetni érte a jármű típusától függően:

Személyautó eredetiség vizsgálat  :

 • 1400 cm3-ig: 17.000.-Ft

 • 1401 és 2000 cm3 között: 18.500.-Ft

 • 2000 cm3 felett: 20.000.-Ft

Motorkerékpár eredetiség vizsgálat:

 • 500 cm3 hengerűrtartalomig: 15.500.-Ft

 • 500 cm3 hengerűrtartalom felett: 17.000.-Ft

 • Négykerekű segédmotoros kerékpárok: 14.000.-Ft

Egyéb gépjármű kategóriák eredetiségvizsga díjai :

 • Nehéz pótkocsi: 17.500.-Ft
 • Lakókocsi: 16.000.- Ft
 • Utánfutó: 16.000.- Ft
 • Tehergépjármű 3,5t alatt: 20.000.- Ft
 • Tehergépjármű 3,5t és 7,5t között: 21.000.- Ft

Az eredetiség vizsgálathoz szükséges dokumentumok:

Magánszemélyek esetén:

 • forgalmi engedély esetleg műszaki adatlap
 • a jármű forgalmi engedélyében illetve törzskönyvében szereplő tulajdonos, vagy az adás-vételi szerződésben vevőként szereplő - személy fényképes igazolványa (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél), lakcím kártya
 • amennyiben a jogyszerű tulajdonos nincs jelen a vizsgálatnál - hivatalos meghatalmazás
 • a meghatalmazott fennt említett személyes okmányai

Jogi személyek (CÉGEK) esetén:

 • a cég (megrendelő) 90 napnál nem régebbi cégkivonata
 • a cég aláírási címpéldánya - aláirási mintája
 • az aláírásra jogosult személy személyes okmányai (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és lakcím kártya)
 • amennyiben az aláírásra jogosult személy nincs a helyszinen - hivatalos meghatalmazás
 • a meghatalmazott személy fennt említett személyes okmányai

Külföldről behozott gépjármű eredetvizsgája esetén: 

A fentieken túl szükség lesz még a külföldről behozott gépjármű forgalomba-helyezés előtti első eredetiségvizsgájához:

 • Műszaki adatlap
 • Külföldi forgalmi engedély
 • Külföldi adás-vételi szerződés

Mikor kell eredetvizsgálatot végeztetni:

 • Tulajdonjog változás (adásvétel),
 • Amennyiben a jármű alváz és/vagy motorszámában az eredeti állapothoz képest változás észlelhető
 • Külföldről használtként Magyarországra behozott rendszámköteles járművek esetén
 • Amennyiben a hatóság azt elrendeli

A 301/2009 Kormányrendelet alapján az eredetiség vizsgálat a személygépkocsikra, haszonjárművekre, pótkocsikra, utánfutókra, mezőgazdasági járművekre, az 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárokra és az egyéb forgalmi engedélyhez és rendszámhoz kötött járművekre vonatkozik.

Mikor nem kell eredetvizsgálat?

Eredetvizsgálat nem szükséges, amennyiben a gépjármű tulajdonjog átírásának oka

 1. öröklés,
 2. jogi személyek átalakulásával, egyesülésével, szétválásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,
 3. a közös tulajdon megszüntetése, ha a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül vagy annak jogalapja közös tulajdon létesítése, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
 4. a pénzügyi lízingszerződés teljesítése, amelynek során a jármű nyilvántartott üzemben tartója a jármű tulajdonjogát megszerzi,
 5. állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása,
 6. a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést,
 7. közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.
  Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

Medig érvényes az eredetvizsga ?

Az eredeetiségvizsgálati eredményt az igazgatási eljárásban a kiadástól számított 60 napon belül lehet felhasználni.

Az eredetiség vizsgálat célja :

Igazolni és felülvizsgálni azt a tényt, hogy a gépjármű állapota megegyezik a gyári eredeti állapottal. Ami minden járműesetében könnyen ellenőrizhető az az alvázszám, a jármű színe, motor, szélvédő, ülés, karosszéria, ezért az eredetiségvizsgálat elsősorban ezekre a beazonosítható tételekre irányul. Ezek mellett még számos olyan lehetőség van, mely segíti a beazonosítást, hiszem a vizsgálat technológiái lehetővé teszik bizonyos jellemzők bevizsgálását. Az így elvégzett vizsgálatok eredménye megmutatja az eredetivel való egyezést, a változatlanságot, tehát igazolja az eredetiséget.

TMT Autó Kft Balassagyarmat , Műszaki vizsgaállomás és eredetiség vizsgáló állomás , autószerviz és futómű szerviz .